Thursday, May 29, 2008

Infaq dan Tahajud

"Orang yang mengusahakan bentuk (infaq) bagi para janda dan kaum fakir miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang yang shalat malam (tahajud) tanpa merasa lelah (jenuh) dan ibarat orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka (HR. Bukhari)

Wednesday, May 28, 2008

Mengkaji Al-Qur'an

Dan tidaklah suatu kaum (kelompok) berkumpul di salah satu rumah Allah sembari membaca Al-Qur`an dan mengkajinya di antara sesama mereka melainkan ketenangan akan turun di tengah mereka, rahmat meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka serta Allah akan menyebut mereka di sisi para malaikat. (HR Muslim)

Friday, May 23, 2008

Kemuliaan

"Jika hanya Allah yang kamu tuju, maka kemuliaan akan datang dan mendekat kepadamu, serta segala keutamaan akan menghampirimu. Kemuliaan sifatnya mengikut. Artinya, jika kamu menuju Allah, kemuliaan akan mengikutimu. Tapi jika kamu hanya mencari kemuliaan, Allah akan meninggalkanmu. Jika kamu telah menuju Allah kemudian tergoda untuk mencari kemuliaan lain bersama Allah, maka allah dan kemuliaan-Nya akan pergi meninggalkanmu." (Ibnu Qoyyim)

Thursday, May 22, 2008

Bicara Santun, Memberi Makanan, dan Shalat Malam

“Sungguh, di dalam surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah menyiapkan kamar-kamar itu bagi siapa saja yang berbicara dengan santun, memberi makanan, dan shalat pada waktu malam ketika orang lain tidur.” (HR Ahmad, Hakim, Baihaqi, dan Thabrani)

Wednesday, May 21, 2008

Makan

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu makan, hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanannya dan apabila dia minum hendaklah dia minum dengan menggunakan tangan kanannya kerana sesungguhnya syaitan itu, dia makan dengan menggunakan tangan kirinya dan minum juga dengan menggunakan tangan kirinya." (HR Imam Muslim).

Friday, May 16, 2008

Pahala

Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa yang membuat contoh (menunjuki kepada hal) yang baik dalam (pandangan) Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. [H.R Muslim]

Thursday, May 15, 2008

Dermawan

"Sesungguhnya Allah memiliki tiga ratus akhlak. Barang siapa yang menjumpai-Nya dengan membawa satu di antara akhlak itu bersama tauhid maka dia akan masuk surga. Abu Bakar r.a. berkata, ‘Apakah di dalam diriku ada satu di antara akhlak itu?’ Rasulullah saw. berkata, ‘Semua akhlak tersebut ada di dalam dirimu, wahai Abu Bakar. Akhlak yang paling disukai oleh Allah swt. adalah kedermawanan.” (HR Thabrani)