Saturday, September 08, 2007

Tiga Perkara

“Sesungguhnya Allah ridla kepada kalian dalam tiga perkara dan murka kepada kalian dalam tiga perkara. Dia ridla kepada kalian bila kalian beribadah kepada-Nya dan kalian tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan bila kalian semua berpegang dengan agama Allah dan kalian tidak berpecah belah, dan bila kalian menasehati penguasa kalian. Dia benci kepada tiga perkara; yaitu: Suka menebarkan berita yang tidak jelas, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.” (HR. Muslim dalam Shahih nya. Lihat Tafsir ibnu Katsir juz 1 hal. 417 – 418)